Dlužníci na adrese

Osobní údaje

Prověřovat fyzické osoby mohou pouze oprávnění správci osobních údajů.


Uživatel má možnost specifikovat adresu pro dotazování 2 až 4 parametry:

a/ ulice (povinné)

b/ město (povinné)

c/ číslo (nepovinné)

d/ psč (nepovinné)1/ Nepovinné parametry

V případě, že nepovinné parametry nejsou vyplněny, znamená to, že výsledná množina není podle neuvedeného parametru filtrována (ve výsledku se tedy objeví všechny záznamy, které splňují ostatní uvedené parametry). Nedoporučujeme hledat adresy bez uvedených parametrů c/ a d/ pro rozlehlejší města → pro takové případy bude dotaz často trvat až několik minut.

2/ Pravidlo "zleva" pro ulice a město.

Parametry a/ a b/ používají ekvivalent hledání "zleva" (LEFT). Tedy, aby adresa byla brána v potaz, musí z levé strany souhlasit se zadanou hodnotou parametru.

Příklad:

Pokud vstupní řetězec pro parametr a/ bude "Třída", ve výsledku se zobrazí hodnoty:

Třída míru

Třída Karla IV.

Třída Eduarda Beneše

atd..


Stejně tak pokud jako parametr b/ použijeme řetězec "Ústí", budou brány v potaz města:

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Labem


3/ Číslo a PSČ

Parametr c/ lze považovat za číslo popisné a případně i číslo domovní. Způsob hledání se zde lehce mění v závislosti na zdroji dat. Nicméně všechny zdroje mají společné to, že pro parametry číslopsč je hledán jakýkoliv výskyt v řetězci/adrese. Příklad:

Pokud zadám parametr c/ jako "86", potom mohu dostat výsledky:

86

86/7

5/86

1867

atd.


pokud zadám parametr d/ jako "360", potom mohu dostat výsledky:

03601

03608

13600

atd..


4/ Rychlost dotazu, optimální použití

Pokud je to možné, doporučujeme zadávat všechny 4 parametry a to s co nejvyšší přesností. Nejen, že tak znatelně dojde k urychlení dotazu, ale vrácené výsledky budou mít větší vypovídající hodnotu. Dotazy s tzv. "širokým záběrem", jsou sice validní také, ale budou prováděny zbytečně dlouho a jejich výsledek nemusí poskytnout odpovídající informaci. Je efektivnější provést několik dotazů na konkrétní adresy, než provést 1 vše-zahrnující dotaz.