Co se stane po uplynutí doby předplatného

Přístup do Markeeto je fakturován vždy na 12 měsíců. Po tuto dobu můžete neomezeně listovat seznamy vyhledaných firem nebo otevírat detaily záznamů do limitu stanoveného vaším tarifem.

 

Měsíc před plánovaným ukončením Vašeho předplatného Vám bude automaticky vystavena zálohová faktura na dalších 12 měsíců.

 1. Pokud ji uhradíte do konce předplatného, Vaše aktuálně odemčené detaily zůstanou otevřené i nadále a v novém období budete moci znovu odemknout plný počet subjektů definovaný uhrazeným paušálem.

  1. Příklad:

   1. Pokud jste si v roce 2021 aktivovali paušál Start a z limitu 6 000 odemykatelných detailů vyčerpali 5 500. Potom Vám těchto 5 500 detailů zůstane odemčených i v paušálním období pro rok 2022 a navíc budete mít znovu možnost odemknout dalších 6 000 detailů (při opětovném výběru paušálu Start). Ve výsledku tedy budete moci pracovat s odemčenou množinou až 11 500.

   2. Při další iteraci pro rok 2023 již by celkový počet odemčených detailů mohl narůst až na 17 500 a tak dále.

   3. Jako stálý zákazník, se tedy postupně můžete dostat na velmi vysoké číslo odemčených detailů i v případě, že opakovaně čerpáte pouze levnější/nižší tarify.

 2. Pokud se rozhodnete zálohovou fakturu uhradit až po ukončení předchozího předplatného. Potom budou, ke dni ukončení paušálního období, původně odemčené detaily uzamčeny a jejich “selekce” bude automaticky uložena jako nová skupina s názvem, který tuto skupinu jednoduše identifikuje. Např. “odemčené subjekty za paušální období 2021”. Díky této automaticky uložené skupině tedy budete mít možnost si jednoduše znovu vyselektovat původní detaily, nicméně pro jejich odemčení už budete nuceni čerpat z limitu pro nové paušální období.

 

Ukončení paušálního období nijak neovlivní již založené filtry a skupiny. Nehledě na to, jestli se zálohovou fakturu rozhodnete uhradit či nikoliv.